Kruis eigenmachtig nooit testen aan op het DB formulier

Kruis eigenmachtig nooit testen aan op het DB formulier

Soms vraagt uw behandelaar, als aanvulling op het gesprek over uw klachten en het lichamelijk onderzoek, laboratorium diagnostiek aan bij DB,.

Hij/zij heeft dan meestal nog een aantal mogelijke ziekten in gedachten overgehouden, die zouden kunnen passen bij uw klachten. Dit heet de zogenaamde "differentiaal diagnose".

Dit gericht aanvragen van laboratorium testen zal één of meerdere van zijn vermoedens vervolgens uitsluiten zodat uiteindelijk de juiste diagnose overblijft en behandeling kan plaatsvinden. 

Pas echter op met het ongericht aanvragen van laboratorium onderzoek.

Elke laboratoriumtest kan namelijk ook fout positief zijn. Dat betekent dat de uitslag lijkt aan te geven dat u een ziekte heeft, maar dat is dan niet waar.

Met statistische formules kan worden aangetoond dat de kans op valspositieve uitslagen steeds groter wordt naarmate kans op de werkelijke ziekte kleiner wordt.

Daarom is het goed uitvragen van uw klachten en een goed lichamelijk onderzoek ook zo belangrijk voorafgaande aan laboratoriumonderzoek.

Kruis dus nooit zelf extra onderzoeken aan, omdat u alleen maar nieuwsgierig bent naar de uitslag.

In de praktijk zijn daardoor al veel extra onderzoeken uitgevoerd. Deze kunnen kostbaar zijn, niet zo verstandig met het hoge eigen risico van tegenwoordig, maar nog erger: ook soms onnodige belastend en pijnlijk. Een voorbeeld hiervan is het onterechte onderzoek naar de tekenbeet ziekte. Wat al tot veel onnodige onrust heeft geleid.

Vertrouw daarom op uw behandelaar, die weet immers het beste welk onderzoek past bij uw klachten.

Dr. J.H. Marcelis, arts-microbioloog.

Werkzaam in het Elisabeth/Tweesteden ziekenhuis voor Diagnostiek Brabant.


27-06-2014