Visites

Indien u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, kunt u voor 11.00 uur een visite aanvragen. Indien u een visite op prijs stelt na terugkomst uit het ziekenhuis, kunt u dit ook aan de assistente doorgeven.