Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, visites en het telefonische spreekuur. Het kan zijn dat de assistente een aantal medische vragen aan u stelt (dit word triage genoemd). Dit wordt gedaan om in te kunnen schatten hoe snel uw afspraak (medisch gezien) ingepland moet worden. De assistentes zijn hier voor opgeleid.

 De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Zwachtelen
 • Injecties toedienen
 • Verstrekken van informatiefolders
 • ECG (hartfilmpje) maken
 • Vaattest
 • Holter aansluiten


U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

POH:
De praktijkondersteuner Monique Weterings begeleidt patienten met Diabetes, COPD en/of hart- en vaatziekten. Zij houdt spreekuur op Maandag, Woensdag ochtend en Vrijdag. Op deze dagen kunt u via de assistente een afspraak maken op het terugbelspreekuur.

Verpleegkundig specialist:
De verpleegkundig specialist Annemiek Muskens begeleidt het spreekuur van de huisarts. Onderstaand staan de klachten die zij behandeld.

- KNO- klachten
- Skelet (verstuikingen, botten, gewrichten)
- Longen
- Huid

 Tevens kan zij helpen bij stoppen met roken.